Integritetspolicy

Hållbar EL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: https://www.selma.se/

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.
  • Cookies: se vår information om cookies här: https://www.selma.se/cookiepolicy/

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. När vi hämtar personuppgifter från andra källor, hämtar vi personuppgifter från följande källor:

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst och hantering av klagomål.. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet och kundhistorik. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.

Systemövervakning, felsökning m.m.

Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Den rättsliga grunden

Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@hallbarel.se

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Datatilsynet.

Kontakta

Oss

Meta/Tiktok

Marknadsföring genom Meta och TikTok erbjuder kraftfulla möjligheter att nå en bred och engagerad publik. Meta, med sina plattformar som Facebook och Instagram, möjliggör noggrann målgruppsinriktning och omfattande analysverktyg. TikTok, med sin snabba tillväxt och kreativa format, når särskilt den yngre demografin. Båda plattformarna ger möjligheter för visuellt engagerande annonser och influencer-samarbeten. Genom att kombinera Metas datadrivna strategi med TikToks virala potential kan företag skapa dynamiska kampanjer som ökar varumärkeskännedom, engagemang och konverteringar. Effektiv marknadsföring på dessa plattformar kan ge ditt företag en betydande konkurrensfördel.

Google Ads

Google Ads är en kraftfull annonseringsplattform som hjälper företag att nå sina målgrupper effektivt. Med Google Ads kan du skapa anpassade kampanjer som visas på Google Sök, YouTube och andra partnerwebbplatser. Genom att rikta in dig på specifika sökord, platser och demografiska grupper, kan du maximera din annonsräckvidd och få högre avkastning på din investering. Google Ads erbjuder också detaljerad rapportering och analys, vilket gör det möjligt att kontinuerligt optimera dina kampanjer. Oavsett om du vill öka trafik till din webbplats, generera fler leads eller förbättra varumärkesmedvetenheten, är Google Ads en oslagbar lösning.

Hemsidor och webbutveckling

Med fokus på att skapa anpassade, användarvänliga webbplatser använder vi de senaste verktygen och teknikerna för att säkerställa att din webbplats inte bara ser bra ut, utan också presterar optimalt på alla enheter och plattformar. Oavsett om du behöver en ny webbplats, en e-handelsplattform eller en webbapplikation, är vårt mål att förvandla dina idéer till verklighet och styrka din online-närvaro. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och låt oss ta ditt företag till nästa nivå med skräddarsydd webbutveckling.

Förstudie och kravställning:
Grundlig analys av kundens behov och krav.
Identifiering av målgrupp och marknad.
Utvärdering av befintliga webbplatser och konkurrenter.
Skapande av kravspecifikationer och mål för projektet.
Framtagande av tidsplan och budget.

Webbdesign:
Skapande av användarcentrerat designkoncept.
Utformning av användargränssnitt och navigering.
Val av färgschema, typografi och grafik.
Anpassning för responsiv design för att säkerställa kompatibilitet på alla enheter.
Integration av varumärkesidentitet och visuell hierarki.

Webbutveckling:
Implementering av webbplatsens arkitektur och funktionalitet.
Frontend-utveckling för användargränssnitt och interaktion.
Backend-utveckling för att stödja databasdrivna processer och funktionalitet.
Integration av tredjeparts-API:er och externa tjänster.
Testning och felsökning för att säkerställa kvalitet och prestanda.

Drift och förvaltning:
Implementering av hosting och infrastruktur.
Uppdateringar och underhåll av webbplatsens innehåll och funktioner.
Övervakning av prestanda och säkerhet.
Regelbundna säkerhetskopieringar och återställningsplaner.
Hantering av användarsupport och framtida utvecklingsbehov.

SEO (sökordsoptimering)

Vill du se din webbplats rankas högre i sökmotorernas resultat? Med effektiv SEO (Search Engine Optimization) kan du öka din synlighet online och locka fler besökare till din webbplats. Genom att optimera din webbplats för sökmotorernas algoritmer kan du öka din ranking i sökresultaten och få mer kvalificerad trafik. Kontakta oss idag för att ta din SEO till nästa nivå och nå dina digitala mål.

Det finns flera olika typer av SEO (Search Engine Optimization), som syftar till att optimera en webbplats för att förbättra dess synlighet och rankning i sökmotorernas organiska (icke-betalda) sökresultat. Här är några vanliga typer av SEO:

Teknisk SEO: Fokuserar på att förbättra tekniska aspekter av webbplatsen för att göra den mer sökmotorvänlig. Det inkluderar saker som webbplatsens laddningstid, mobilanpassning, URL-struktur, metadata, webbplatsens arkitektur, och användningen av schema markup.

On-page SEO: Handlar om att optimera innehållet och HTML-koden på varje sida av webbplatsen för att öka dess synlighet i sökresultaten. Detta kan innefatta att använda relevanta sökord och fraser i rubriker, meta-beskrivningar, sidtitlar, URL:er och sidans innehåll, samt att förbättra användarupplevelsen och användbarheten.

Off-page SEO: Omfattar aktiviteter som görs utanför webbplatsen för att öka dess auktoritet och trovärdighet på internet. Det kan inkludera att skapa och dela högkvalitativt innehåll, bygga kvalitetslänkar från externa webbplatser, vara aktiv på sociala medier, och engagera sig i influencer-marknadsföring.

Local SEO: Inriktad på att optimera en webbplats för att synas bättre i lokala sökningar, särskilt för företag som riktar sig till en lokal kundbas. Detta kan inkludera att optimera Google My Business-listor, skapa lokaliserat innehåll och säkerställa att företaget är närvarande på lokala kataloger och recensionssidor.